Advokathjelp i Brønnøysund: Brønnøysund er en by i Brønnøy kommune i Nordland. Byen har rundt 5000 innbyggere og fikk bystatus i 2000. Tettstedet ble likevel ladested allerede i 1923, og hadde allerede da bymessig bebyggelse. Rett utenfor og fra Brønnøysund kan du se Torghatten som er et kjent landemerke i Nordland.

Anløp av Hurtigruten, sørgående om ettermiddagen, nordgående rett over midnatt. Brønnøy kirke som står i Sørbyen ble innviet i 1870, men stedets første kirke ble bygd på så tidlig som på slutten av 1100-tallet.

Byen er mest kjent blant nordmenn flest for Brønnøysundregistrene.

Fri rettshjelp i Brønnøysund

Det er bare noen få advokater som holder til i Brønnøysund.

En av advokatkontorene vi fant i Brønnøysund var Advokat Hallvard Kristensen. Det fremgår av hans nettside at han spesialiserer seg på innvandringsrett, barne- og familierett, boligrett, arv og samlivsbrudd. Det fremgår ingenting på nettsiden vedrørende fri rettshjelp, men de nevnte saksområder er aktuelle dersom vilkårene ellers er oppfylt. En må selv kontakt Advokat Kristensen for å høre hvorvidt han påtar seg saker for fri rettshjelp og dermed kan påta seg oppdrag der du får rettshjelpen helt eller delvis gratis. Saker vedr. tvist om eiendom og bolig kan også dekkes delvis gjennom din forsikring.

Les mer om fri rettshjelp ved erstatning eller voldsoffererstatning. Eller les mer om retten til bistandsadvokat etter vold i nære relasjoner(familievold).