Gratis advokatbistand i Brumunddal: Brumunddal er største tettsted og kommunesentrum i Ringsaker kommune, med 8 441 innbyggere. Den ligger ved utløpet av elva Brumunda ved Mjøsas bredde, noen kilometer nord for Hamar.

Brumunddal har en betydelig industriproduksjon knyttet til foredling av jord- og skogbruksprodukter. Den er stasjonsby på Dovrebanen, og ligger nær flotte fjellområder som er et turparadis sommer som vinter.

Fri rettshjelp i Brumunddal

Advokatfirmaet Campbell og Co har filial på Brumunddal og driver innenfor en rekke rettsområder hvor det er aktuelt med fri rettshjelp, slik at en kan få helt eller delvis gratis advokatbistand. Herunder saker om oppsigelse av jobb, husleiesaker, personskadeerstatning slik som trafikkskade og advokathjelp ved pasientskade. De påtar seg også saker innen familierett slik som barnefordeling, samt saker om barnevern.