Svært mange havner i tvister vedrørende eiendom- og bolig. Dette kan være tvist med håndverker, reklamasjon ved kjøpt av brukt bolig, reklamasjon ved kjøp av ny bolig, tvister med naboer eller tvister vedrørende leie av bolig. Vi har samlet noen typetilfelle av vanlige saker. I alle disse sakene kan du få dekket mesteparten av advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen eller gjennom boligkjøperforsikring. Mesteparten av advokathjelpen blir følgelig gratis.

Nedenfor har vi skrevet en rekke artikler om ulike typetilfeller av tvister tilknyttet eiendom og bolig. Dette er typisk saker om heving, erstatning eller prisavslag etter kjøp av en mangelfull ny eller brukt bolig.

Det kan også være tale om husleietvister, fordi leietakeren ikke har betalt husleie og utleier ønsker utkastelse og erstatning. Eller krav om erstatning som følge av at leietaker har gjort skade i boligen. I slike tilfelle vil advokatutgifter være helt eller delvis gratis fordi rettshjelpsdekningen betaler mesteparten av advokatutgiftene. I saker om utkastelse kan man i visse tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

I tvister om håndverkertjeneste vil man kunne benytte innboforsikringen sin rettshjelpdekning til å gå til sak mot håndverkeren, for eksempel fordi håndverkeren har sendt for stor faktura, eller ikke har levert i forhold til det som var avtalt.

Vi vil også skrive noen artikler om nabotvister. Nabotvister oppstår ofte i forbindelse med konflikter rundt støy, trær, hekk osv. Også her kan innboforsikringen dekke advokatsalær ved en eventuell tvist.

Gratis advokathjelp ved arealsvikt ved boligkjøp

Gratis advokathjelp ved fuktskade i bolig

Ble tilkjent prisavslag for mangelfull lydisolasjon

Gratis advokathjelp ved klage på håndverkertjenester

Gratis advokathjelp ved reklamasjon på ny bolig

Reklamasjonsplikten ved heving

Ble tilkjent prisavslag grunnet mangler ved bad

Tilkjent prisavslag etter funn av dyreekskrementer og fuktskader i eldre hus

Ble tilkjent prisavslag etter kjøp av eiendom med hybel som ikke kunne leies ut lovlig