Gratis advokat i Hedmark

Gratis advokathjelp på Moelv

Gratis advokatbistand: Moelv er et tettsted i Ringsaker kommune med ca. 4 000 innbyggere. Moelv stasjon betjener Dovrebanen og havnen er stoppested for DS Skibladner.

Den største industribedriften er Moelven Industrier, som er en treforedlingsbedrift med bl.a. en betydelig ferdighusproduksjon. I Moelv ligger også Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, stiftet i 1939.

Ved Moelv er det også gjort funn […]

Gratis advokat på Kongsvinger

Gratis advokathjelp på Kongsvinger: Kongsvinger er en bykommune i Hedmark fylke og har 17.366 innbyggere (pr. 1. januar 2002).Flateinnhold 1035 kvadratkilometer, det meste skog, men det finnes også hundrevis av sjøer og vassdrag i kommunen.

Kongsvinger by ligger på begge sider av Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige del […]

Gratis advokat i Hamar

Gratis advokathjelp: Hamar er en kommune i Hedmark. Hamar er den største byen i innenlandsdistriktet og er fylkesadministrasjonssete for Hedmark. Fotballaget Hamarkameratene kommer fra Hamar.

Ordfører Einar Busterud representerer By- og Bygdelista. BBL har flertall i kommunestyret sammen med Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og én uavhengig.

De største politiske sakene det siste året har vært […]

Gratis advokatbistand på Elverum

Gratis advokathjelp i Elverum: Elverum kommune ligger i Hedmark. Den grenser i nord mot Åmot, i nordøst mot Trysil, i sørøst mot Våler og i vest mot Løten. Elverum kommune har (per 1. januar 2004) 18 805 innbyggere.

Elverum er først og fremst kjent for sine enorme skogsarealer. Rundt omkring i kommunen kan man jakte, sette […]

Gratis advokathjelp i Brumunddal

Gratis advokatbistand i Brumunddal: Brumunddal er største tettsted og kommunesentrum i Ringsaker kommune, med 8 441 innbyggere. Den ligger ved utløpet av elva Brumunda ved Mjøsas bredde, noen kilometer nord for Hamar.

Brumunddal har en betydelig industriproduksjon knyttet til foredling av jord- og skogbruksprodukter. Den er stasjonsby på Dovrebanen, og ligger nær flotte fjellområder som er […]