Gratis advokathjelp i Gjøvik: Gjøvik ligger i Oppland fylkeskommune og grenser til Østre Toten, Vestre Toten. Gjøvik har blitt utvidedet med de tidligere kommunene Vardal, Snertingdal og Biri. Den lokale avisen heter Oppland Arbeiderblad.

Størstedelen av innbyggerne i kommunen bor i Gjøvik by. Kommunen omfatter fra 1964 de tidl. kommunene Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri.

Mustad fabrikker og Hunton fiber holder til i Gjøvik. Viktige industrigrener er særlig jern- og metallindustri og trevarer. Byen er forretningssentrum for Toten og store deler av Vest-Oppland, og har sykehus og høgskoler.

Fri rettshjelp i Gjøvik

Det er en rekke advokatkontorer på Gjøvik som påtar seg oppdrag innenfor fri rettshjelp eller som tilbyr gratis eller delvis gratis advokattjenester gjennom andre rettshjelpsordninger, for eksempel bistandsadvokatordningen eller gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen.

Advokatfirma Lohne Krokeide AS består av fem advokater, og er lokalisert i Gjøvik. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor de fleste sentrale rettsområder:

arbeidsrett

 • arv, skifte
 • barn- og familie
 • barnevern
 • entreprise
 • erstatningsrett
 • fast eiendoms rettsforhold
 • eiendomsoverdragelser
 • ekspropriasjon
 • odelsrett
 • seksjonering
 • tomtefeste
 • forvaltningsrett
 • husleie
 • kjøpsrett
 • konkurs/bobehandling
 • kontraktsrett
 • plan-og bygningsrett
 • selskapsrett
 • strafferett

Mange av de ovenfor nevnte rettsområdene har sakstyper hvor det kan være aktuelt med fri rettshjelp, eller der en eventuell tvist vil dekkes av rettshjelpsdekningen i forsikring.

Les mer om erstatning etter voldtekt her.