Gratis advokatbistand i Hammerfest: Hammerfest kommune ligger på Kvaløya med bruforbindelse til fastlandet. Den grenser til Kvalsund i øst, Alta i sør og til Hasvik i vest.

Til tross for beliggenheten nord for polarsirkelen har byen en isfri havn. Hammerfest kalles gjerne for snøhvitbyen da naturgass fra Snøhvitfeltet, skal tas i land på Melkøya utenfor Hammerfest.

Fri rettshjelp i Hammerfest

Det var begrenset med informasjon på internett når vi har undersøkt advokatmarkedet i Hammerfest.

Ett av advokatfirmaene som holder til i Hammerfest som har egen nettside er Advokat Enevold MNA. Det fremgår av nettsiden at det tilbys juridisk bistand innenfor en rekke rettsområder, herunder de vanligste sakstypene hvor det er aktuelt med fri rettshjelp slik at en muligens kan få krav på gratis eller delvis gratis advokatbistand. Bl.a. erstatningsrett, herunder helt sikkert trafikkskadesaker og pasientskadesaker, samt trygderett. I trygdesaker kan en få fri rettshjelp til advokatbistand til NAV-klager.

Ta gjerne kontakt med ovennevnte advokafirma dersom du ønsker å vite om de tilbyr å påta seg oppdrag som faller innunder rettshjelpsordningene.

Du kan og kontakte en advokat ved å sende en melding i skjemaet.