Gratis advokathjelp i Hønefoss: Hønefoss er et sentralt knutepunkt på østlandet, der blant annet jernbanen og veiene til vestlandet via Valdres og Hallingdal går. Hønefoss fikk bystatus i 1852 og er et naturlig handelssentrum for befolkningen i Ringerike, Hole og Jevnaker. I selve byen bor ca. 13.500 innbyggere.

Hæren har hatt stor tilstedeværelse i Hønefoss og omegn i lang tid. Kommunen har huset Hvalsmoen, Eggemoen og

Helgelandsmoen, som alle er nedlagt. Se ellers om kommunens næringsliv under Ringerike.

Fri rettshjelp i Hønefoss

Det er flere advokatfirmaer i Hønefoss, hvorav flere syntes å tilby fri rettshjelp og følgelig kan gi gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Et av disse er Advokatene Gunn Iren Midtbø og Hedda Obstfelder. Det fremgår av deres nettsted at de er et allsidig advokatfirma som bistår private innen de vanligste rettsområdene, som barnefordelingssaker, erstatningsrett (herunder trafikkskadesaker og yrkesskade), trygdesaker og at de og opptrer som bistandsadvokat i straffesaker.

Advokatene Brørby, Hatleberg & Reinsnos ligger også i Hønefoss og arbeider og med en rekke rettsområder som kan gi gratis eller delvis gratis advokathjelp gjennom offentlige rettshjelpsordninger eller gjennom rettshjelpsdekningen i forsikring.