Advokathjelp: Horten er en idyllisk kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord, og Tønsberg i sør. Horten kommune innbefatter tettstedene Horten, Borre, Åsgårdstrand og Skoppum.

Horten har vært fergested mellom Horten og Moss allerede fra 1582, og ble gjort til orlogsstasjon i 1818. I 1849 ble Marinens Hovedverft lagt til Horten, som utviklet seg til Marinens hovedbase, senere flyttet til Bergen i 1950-årene.

Marinens Hovedverft ble senere til Horten Verft, som i en årrekke var selve ryggraden i kommunen, med godt over 2000 ansatte. Selskapet gikk konkurs i 1987. Etter dette har det store verftsområdet utviklet seg som næringspark med en samling mindre bedrifter.

Fri rettshjelp i Horten

Det er noen få advokatbyråer i Horten, herunder noen som påtar seg oppdrag til fri rettshjelp, slik at en kan få helt eller delvis gratis advokatbistand.

Advokathuset Horten AS ligger i Holmestrand. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor de fleste sentrale rettsområder:

•Arbeidsrett
•Arve- og skifterett
•Bolig- og husleierett
•Erstatningsrett
•Familierett
•Fast eiendoms rettsforhold
•Forvaltningsrett
•Gjeldsforhandling
•Kontraktsrett
•Forbrukerrett
•Inkasso
•Kjøpsrett
•Konkursrett
•Selskapsrett
•Strafferett

Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag innenfor fri rettshjelp og på rettshjelpsdekningen til forsikringsordninger.

Flere av sakstypene ovenfor faller innenfor de sakstypene som kan gi grunnlag for fri rettshjelp, slik at man kan få helt eller delvis gratis advokatbistand. I saker om kjøp av bil og bolig, kan en tvist ofte dekkes delvis gjennom rettshjelpsdekningen i forsikringen.

Les mer om retten til bistandsadvokat ved vold i nære relasjoner (familievold).