Sesongen for kjøp av sjø- og sommerhytter er i gang, og dessverre vil nok mange bli skuffet i etterkant av overtakelse. Markedet koker for disse hyttene, og mange kjøper til med hytte usett i disse dager.

Statistisk sett vil mange føle at de har kjøpt katta i sekken. Det er relativt vanlig å oppdage skjulte feil og mangler i etterkant av overtakelse. Typiske feil er mangel ved det elektriske anlegget, drenering, mangler ved badet, fukt og råte og arealsvikt.

I slike saker kan en ha krav i behold mot selgeren eller dennes forsikringsselskap. Man kan ha krav på prisavslag eller erstatning selv om hytta er solgt «som den står».

Advokatutgifter i saker om fritidsbolig

Rettshjelpsdekning i hytteforsikringen

Hytteforsikringen du har tegnet har en rettshjelpsdekning som dekker brorparten av advokatutgiftene dersom du havner i en tvist med selger eller dennes eierskifteforsikringsselskap i etterkant av kjøpet. En typisk rettshjelpsdekning dekker 80 prosent av advokatutgiftene til eiendomsadvokaten som du hyrer. Utover dette påløper det en fast egenandel som varierer litt, men ofte ligger den på rundt kroner 5000. For å aktivere rettshjelpsdekningen forutsetter det at det foreligger en tvist, det vil si en uenighet. Rettshjelpsdekning er som regel begrenset oppad til kroner 100 000, eller til tvistesum dersom denne er lavere. Tvistesummen er «verdien» av det som det tvistes om. Dersom du krever erstatning med 50 000 kroner så vil tvistesummen også være 50 000 kroner. Eiendomsadvokaten vil selv kontakte forsikringsselskapet og ordne det praktiske med aktivering og fordeling av egenandeler osv. Man kan også gjøre dette selv om man ønsker.

Boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring

Det er veldig vanlig at den som selger hytte har tegnet en boligselgerforsikring. Dette het eierskifteforsikring tidligere. Forsikringen gjør at man kan slappe litt av i etterkant av hyttesalget, ettersom det er forsikringsselskapet som tar risikoen for skjulte feil og mangler som måtte oppstå. I praksis trenger man i liten grad å delta i en rettslig prosess i etterkant av salget.

Boligkjøperforsikring er også en praktisk forsikring. Denne er det kjøper som tegner, og sikrer at kjøper får advokathjelp uten ekstra kostnad dersom det oppstår en tvist i etterkant av kjøpet. Som regel vil man holde seg til forsikringsselskapets advokater, men man kan velge en ekstern eiendomsadvokat dersom man ønsker det. Som regel vil man da miste noen rettigheter, for eksempel opererer HELP med at man mister retten til å få dekket idømte saksomkostninger dersom man velger en ekstern advokat.

Kilde:

https://www.advokat-teigstad.no/eiendomsrett/