Gratis advokatbistand i Jessheim: Jessheim er tettsted og kommunesenter i Ullensaker kommune i Akershus fylke rundt Jessheim stasjon. Jessheim er et betydelig regionalt senter for handel og servicefunksjoner på Øvre Romerike. Av industri kan nevnes sementvarefabrikken som utnytter sand- og grusforekomstene i distriktet og en trevarefabrikk.

Ellers er stedet også et skolesentrum med egen videregående skole og Romerike Folkehøgskole. På Jessheim ligger også lokalredaksjonen til Romerikes Blad. I 2004 bodde det 11 828 innbyggere på Jessheim.

Fri rettshjelp på Jessheim

Det ligger en rekke advokatfirma på Jessheim. Nærmeste domstol er Nedre-Romerike tingrett i Lillestrøm, og Øvre-Romerike tingrett på Eidsvoll. Noen av advokatfirmaene arbeider med fri rettshjelp slik at det kan være mulig å motta gratis advokathjelp dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Advokatfirmaet Nicolaisen arbeider blant annet med boligrett, familierett og samlivsbrudd, herunder barnefordeling. Dette er rettsområder der en kan få fri rettshjelp, slik at bistanden kan bli helt eller delvis gratis.

Advokat Tveit, Holte og Kvakkestad arbeider med de fleste rettsområder, herunder som bistandsadvokat og med trafikkskader og yrkesskadesaker. I saker hvor det er grunnlag for oppnevning som bistandsadvokat vil advokatbistanden være gratis. Ellers er det fri rettshjelp i saker om trafikkskade og yrkesskade.

Ta kontakt med de ovennevnte firmaene ovenfor, eller benytt skjemaet dersom du ønsker å se om du kan få gratis eller delvis fri rettshjelp i din sak. Det påløper ingen kostnad av å få tilbakemelding på dette.