Advokathjelp: Jørpeland er en by som er administrasjonssenteret i Strand kommune i Rogaland. Jørpeland har ca. 6000 innbyggere, og fikk bystatus 1. april 1998.

Innerst i Vågen i Jørpeland ligger Jørpelands Brug i et bygg fra 1883. Opprinnelig huset bygningen en møbel- og trevarefabrikk, men i dag inneholder den blant annet turistkontor, selskapslokale, kunstgalleri og historisk utstilling.

Den lokale golfklubben Preikestolen Golfklubb har en 9-hulls bane like ved Preikestolen. Nærmeste store by er Stavanger, som kan nås via ferjeforbindelse fra Tau eller Oanes.

Fri rettshjelp i Jørpeland

Det er få advokater som holder til i Jørpeland. Det er imidlertid et par advokatkontorer som har avdelingskontor her.

Et av disse er Advokatfirma Øverland. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag bl.a. innenfor følgende rettsområder:

  • Familie, arv, skifte
  • Barnevern, barnefordeling
  • Fast eiendom
  • Personskadeerstatning, forsikring, trygd
  • Ekspropriasjon
  • Næringsliv, selskapsrett
  • Bo-oppgjør
  • Strafferett

Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag til fri rettshjelp.

Flere av rettsområdene har sakstyper som faller innunder de sakstypene som kan gi gratis rettshjelp fra det offentlige.

Dette gjelder bl.a. strafferett, der siktede som regel får forsvarer betalt av domstolen. Videre kan fornærmede i saker om bl.a. vold i nære relasjoner ha krav på bistandsadvokat betalt av domstolen. I saker om personskade vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelig og nødvendig advokatsalær. Dette gjelder bl.a. i saker om erstatning etter trafikkskader.

Innenfor trygderetten vil man ha fri rettshjelp (delvis gratis advokathjelp) til å klage på NAV-vedtak dersom man oppfyller de økonomiske vilkårene som pr. 2015 er at man tjener under kroner 246 000 per år dersom man er enslig, og har formue under kroner 100 000.

Dersom du lurer på om du har krav kostnadsfri bistand kan du benytte skjemaet og motta en uforpliktende tilbakemelding fra en advokat.

Les mer om fri rettshjelp i trygderetten her