Jussformidlingen er et rettshjelpstiltak fra jusstudentene ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Jussformidlingen tilbyr gratis juridisk rådgivning til alle privatpersoner, uavhengig av inntekt og bosted.

Jussformidlingen bistår bl.a. innen arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, utlendingsrett, forsikringsrett og i spørsmål om fast eiendom, sameier og borettslag.

Se jussformidlingens nettsted for utfyllende informasjon og kontaktinformasjon.