Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis rettshjelpstilbud drevet av viderekommende jusstudenter ved det juridiske fakultet i Tromsø. Jusshjelpa i Nord-Norge hjelper ca. 2000 personer i året ned juridiske problemer. Jusshjelpa bistår innenfor disse saksområdene:

Husleierett
Arbeidsrett
Familierett og ugift samliv
Sosialrett
Trygderett
Arverett
Barnerett
Utlendingsrett
Fengselsrett
Gjeldsrett
Pengekrav

Finn oppdatert kontaktinformasjon på jusshjelpa.no.