Gratis advokatbistand i Kongsberg: Kongsberg er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger langs Numedalslågens bredd, og er en gammel bergstad. Kommunen har et areal på 792,0 km², og hadde per 1. januar 2004 23 154 innbyggere.

Ikke langt ifra Kongsberg ligger militærleiren Heistadmoen og Kongsgårdsmoen der forsvaret har drevet utsalg av utgått materiell.

Kongsberg ble grunnlagt av kong Christian IV i 1624 etter at det var blitt funnet sølv der året før. Det berettes at det var de to unge gjeterbarna Jacob Grosvold og Helga Værp som oppdaget sølvet en sommerdag i 1623. Og året etter ble bergstaden Konningsberg og et kongelig sølvverk anlagt.

Fri rettshjelp i Kongsberg

Det var noe vanskelig å finne informasjon om advokatfirmaer i Kongsberg som tilbyr gratis eller delvis gratis advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp. Vi har funnet en advokat som har eget nettsted og som kan kontaktes.

Advokat Arild Raaen arbeider i Kongsberg og ser ut til å påta seg oppdrag innen mange av de mest alminnelige rettsområdene som familie og arv, herunder barnesaker og skifte etter samlivsbrudd. Herunder er det flere sakstyper som faller innunder reglene for fri rettshjelp.

Du kan finne hans nettside på Google dersom du ønsker en advokat i Kongsberg. Dersom du derimot har et generelt spørsmål om din sak faller innunder de ulike rettshjelpsordningene kan du benytte deg av skjemaet.

Les mer om bistandsadvokatordningen og få gratis advokathjelp til anmeldelse.