Gratis advokathjelp på Kongsvinger: Kongsvinger er en bykommune i Hedmark fylke og har 17.366 innbyggere (pr. 1. januar 2002).Flateinnhold 1035 kvadratkilometer, det meste skog, men det finnes også hundrevis av sjøer og vassdrag i kommunen.

Kongsvinger by ligger på begge sider av Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige del av byen. Kongsvinger er regionsenter for Glåmdal.

Fri rettshjelp i Kongsvinger

Det ligger flere advokatfirmaer på Kongsvinger, herunder noen som ser ut til å arbeide med fri rettshjelp og som påtar seg saker med rettshjelpsdekning slik at en kan få gratis eller delvis gratis advokatbistand.

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen ligger i  Kongsvinger og det fremgår av deres nettside at de særlig påtar seg oppdrag innen barnefordeling, barnevern og strafferett, herunder oppdrag som bistandsadvokat for voldsofre. Det fremgår videre at de påtar seg oppdrag etter ordningen med fri rettshjelp.

Advokatene Myrvold, Ovlien, Nøkleby & Gjølstad skriver at de arbeider innenfor de fleste rettsområder, og de påtar seg også oppdrag etter lov om fri rettshjelp.

Les mer om ordningen med erstatning etter voldtekt og om bistandsadvokat ved familievold.

Dersom du har noen spørsmål om din sak faller innenfor fri rettshjelp eller andre rettsområder som kan gi gratis eller delvis gratis advokatbistand så ta kontakt ved å benytte skjemaet.