Advokat i Kragerø: Kragerø er en kommune i Telemark. Kragerø har et areal på 307 km&sup2 og 10584 innbyggere og er Telemarks sørligste kommune. Om sommeren mangedobler innbyggere tallet seg av turister. Kragerø har 495 øyer, holmer og skjær og 4000 fritidsboliger.

Kragerø har også 190 ferskvann innenfor kommunens grenser. I Seilskutetiden var Kragerø en av Norges største sjøfartsbyer. I 1960 ble Kragerø slått sammen med Skåtøy og Sannidal.

Fri rettshjelp i Kragerø

Det er bare et par advokatkontorer som holder til i Kragerø. Disse ser imidlertid ut til å påta seg oppdrag som faller innunder lov om fri rettshjelp.

Et av disse er Advokat Fred Arne Hjetland MNA, som tilbyr bistand innenfor de mest sentrale rettsområder. Det fremgår at han påtar seg oppdrag til fri rettshjelp, og formodentlige og oppdrag hvor mesteparten av advokatsalæret kan dekkes gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen.

Les mer om advokatbistand til voldtektsofre.

Dersom du ønsker en bistandsadvokat i Oslo kan du trykke her.