Gratis advokat: Levanger er en by og en kommune i Nord-Trøndelag. Byen Levanger ligger ved Trondheimsfjorden. Den har hatt bystatus to ganger, først fra 1836 og frem til kommunesammenslåingen i 1962, deretter fikk den igjen bystatus i 1997.

Hovednæringen i kommunen er jordbruk med sine 120 km² med jordbruksareal. Det finnes spor av handel i Levanger-området helt fra jernalderen. Byen ligger sentralt med både tilgang til sjøen, vei til Jämtland i Sverige og Trondheim i Sør.

Fri rettshjelp i Levanger

Det er et par advokatfirma i Levanger. Vi har tatt en titt på en av disse firmaene, som kalles Levangeradvokatene. På deres nettside fremgår det at de er et alminnelig advokatkontor som tilbyr bistand innen de fleste rettsområder. Det står videre at de påtar seg oppdrag for fri rettshjelp og de nevner videre at tvister kan dekkes delvis av rettshjelpsdekningen til innboforsikringen.

Les mer om rettshjelpsdekningen under innboforsikringen her, eller om advokathjelp til voldsofre. Ta og kontakt med personskadeportalen dersom du har spørsmål om trafikkskade.