Advokathjelp i Mandal: Mandal er en sørlandsidyll helt på sydspissen av Norge. Kommunen beliggende i Vest-Agder har cirka 13.500 innbyggere. Den har mange flotte strender, der Sjøsanden er den mest kjente. Likevel finnes det flere strender slik at man velger strand etter vindforhold.

Mandalselva som var en god lakseelv deler byen i to før den renner ut i havet og tre lakser er valgt som motiv i byvåpenet. Sentrum består av en gågate. Her finnes et fåtall butikker. Lokalavisen i Mandal heter Lindesnes.

Fri rettshjelp i Mandal

Det er noen få advokatbyråer som er lokalisert i Mandal, men det ser ut til at disse tilbyr helt eller delvis gratis advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp eller gjennom rettshjelpsdekning i innbo/hytte/bilforsikring.

Advokathuset Sør er et advokatfellesskap i Mandal som tilbyr advokatbistand innenfor en rekke rettsområder:

Alminnelig forretningsjus

Fast eiendoms rettsforhold

Eiendomsomsetning

Forsikringsrett

Skifte- og konkursrett

Erstatningsrett

Strafferett

Bistandsadvokat

Barnevernrett

Forvaltningsrett

Trygderett

Utlendingsrett

Pasientskade

Familie- og barnerett

Arverett

Odelsrett

Arbeidsrett

Prosedyre

Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag til fri rettshjelp. Flere av sakstypene som kan gi grunnlag for fri rettshjelp faller innunder rettsområdene ovenfor.

Les mer om erstatning etter personskade.