Gratis advokatbistand: Moelv er et tettsted i Ringsaker kommune med ca. 4 000 innbyggere. Moelv stasjon betjener Dovrebanen og havnen er stoppested for DS Skibladner.

Den største industribedriften er Moelven Industrier, som er en treforedlingsbedrift med bl.a. en betydelig ferdighusproduksjon. I Moelv ligger også Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, stiftet i 1939.

Ved Moelv er det også gjort funn av helleristninger fra steinalderen som er av de best bevarte i Norge. Mjøsbrua like utenfor Moelv fører E6 over Mjøsa til Biri i Oppland fylke.

Fri rettshjelp på Moelv

Det er lite informasjon tilgjengelig om advokatfirmaer på Moelv. Nok en gang er det nok Campbell & Co som må trekkes frem, da de har en filial på Moelv. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag innenfor en lang rekke rettsområder:

(Aksje-) selskapsrett, Arbeidsmarkedsrett, Arbeidsrett, ArvAvtalerett / kontraktsrett, Barn/foreldre, Barnevern, Entrepriserett, Erstatningsrett, Fast eiendom og tingsrett, Forvaltningsrett, Garanti / kausjonsrett, Gjeldsordning, Helse-, sosial- og trygderett, Immaterialrett, Kjøp og salg av virksomhet, Kjøpsrett, Konkurranserett, Landbruksjuss, Offentlige anskaffelser, Pant og konkurs, Pengekravsrett, Plan- og bygningsrett, Skatt og avgift, Skifteoppgjør (ektefelle- og dødsboskifte), Strafferett – bistandsadvokat, Strafferett – forsvareroppdrag,  Tvangsfullbyrdelse og Voldsoffererstatning.

Det fremgår og at de påtar seg oppdrag innunder ordningen med fri rettshjelp. I saker hvor det er aktuelt med bistandsadvokat er det i alle tilfelle gratis advokatbistand. I saker om erstatning etter yrkesskade dekker ofte forsikringsselskapet advokatsalæret. Det samme gjelder ved advokathjelp til trafikkskadeofre.

Fornærmede som anmelder en sak til politiet vil ofte ha krav på advokatbistand for å diskutere hvorvidt det er hensiktsmessig med en anmeldelse.