Gratis advokatbistand i Molde: Molde er en bykommune i Møre og Romsdal, 362 km2, 23 975 innb. (01/10/2002). Kommunen ligger på nordsiden av Romsdalsfjorden og strekker seg østover i den tidl. Bolsøy kommune omkring Fannefjorden, omfatter halvøya mellom den og Langfjorden og dessuten øyene Sekken (20 km2), Veøy og Bolsøy.

Molde har en berømt utsikt mot det såkalte Moldepanoramaet som teller 222 tinder. Molde ble ladested 1614 og kjøpstad 1742.

Bykjernen ble hardt skadd ved bybrannen den 21. og 22. januar 1916, og senere ved bombing i april 1940 (285 bygninger totalskadd). Ble gjenreist med store forretningsgårder langs brede gater. Byen er Romsdals sentrum og fylkets administrasjonsby, bispesete fra 18/9 1983.

Fri rettshjelp i Molde

Molde er en relativt stor by og naturlig nok ligger det noen advokatkontorer der som jobber med privatjuss, og som også påtar seg oppdrag for fri rettshjelp og andre rettshjelpsordninger, som for eksempel rettshjelpsdekningen i innboforsikringen, slik at en kan få gratis eller delvis gratis advokathjelp.

Et av advokatkontorene er Larhammer Aarseth Advokatfirma. Det fremgår av nettstedet at firmaet arbeider med personskadeerstatning, slik som oppgjør etter trafikkskader og yrkesskade, arbeidsrett, slik som oppsigelser av arbeidsforhold, offentlige vedtak, slik som klager til NAV mv. De arbeider også innenfor en rekke andre rettsområder.

Les mer om rettigheter ved personskadeerstatning, eller les mer om yrkesskadeerstatning og bistandsadvokatordningen.

Dersom du har spørsmål vedrørende fri rettshjelp så stille oss et uforpliktende spørsmål ved å benytte skjemaet.