Dersom du har et juridisk spørsmål, og ønsker advokathjelp, kan du kontakte en advokat ved å benytte skjemaet. Advokaten vil først undersøke om dette er noe man får gratis bistand til uten at det påløpet noen kostnader.

Gratis advokathjelp online, hvordan?

Det er mange ulike rettshjelpsordninger. De mest anvendelige er ordningen med fri rettshjelp, rettshjelpsdekningen i ulike forsikringer, for eksempel innbo-, hytte eller bilforsikring, samt noen andre offentlige ordninger slik som bistandsadvokatordningen. Disse ordningen medfører at du kan ha krav på gratis advokathjelp dersom saken din faller innunder visse saksfelt.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er først og fremst en sosial støtteordning for ressurssvake. Den gjelder bare noen sakstyper. Noen av sakstypene forutsetter at man har lav inntekt og formue. I noen av sakstypene er dette irrelevant, slik at alle kan få bistand uavhengig av inntekt.

Eksempler på sakstyper med fri rettshjelp:

I saker om barnefordeling

Saker om oppgjør etter samlivsbrudd

I saker om oppsigelse eller avskjed (arbeidsrett)

I saker om utkastelse eller oppsigelse av husleiekontrakt

Ved søknad om voldsoffererstatning

Gratis advokat til å sende erstatningskrav til politiet

I saker om trafikkskade

I saker om yrkesskade

I barnevernssaker

I tillegg har man rettshjelpsordningen i innboforsikringen, som dekker de fleste sakstyper. Den har unntak for enkelte sakstyper, for eksempel for saker som gjelder barn og arv.

Kontakt advokat på internett

Benytt skjemaet for å få en kostnadsfri tilbakemelding. Advokaten vil undersøke om det er noen dekningsmuligheter slik at bistanden blir helt eller delvis gratis. Våre advokater holder til i Oslo, men kan bistå over nett eller vi telefon.