Advokathjelp i Notodden: Notodden er en kommune i Telemark. Kommunen ligger ved Heddalsvannet og Telemarkskanalen. Byen var Norsk Hydros første og sentrale industristed basert på vannkraft. Byen er kjent for å arrangere Norges største bluesfestival.

Kommunen grenser til Seljord og Hjartdal i vest, Tinn i nord, Flesberg og Kongsberg i øst, og Sauherad og Bø i sør. Høyeste punkt er Tverrgrønut, 1 303 m.o.h.

Fri rettshjelp på Notodden

Det finnes bare et par advokatkontoret med lokaler på Notodden.

Et av disse er Advokatene Veiding, Bergby og Mikalsen. På deres nettside fremgår at de påtar seg oppdrag innenfor en rekke rettsområder, herunder barne- og familierett, straffesaker (forsvarer og bistandsadvokatoppdrag), fast eiendoms rettsforhold, bolig, arverett, avtalerett, skifterett og barnevern mv. Det fremgår videre at de påtar seg saker til fri rettshjelp.

Flere av de ovennevnte rettsområdene kan gi grunnlag for fri rettshjelp. Advokathjelp er gratis i barnevernssaker og i saker der det er grunnlag for oppnevning som bistandsadvokat. I andre sakstyper er det som regel slik at en må være økonomisk ressurssvak for å få fri rettshjelp, herunder i saker om barnefordeling og skifte etter samlivsbrudd.