De fleste vet ikke at innboforsikringen har en rettshjelpdekning som dekker mesteparten av utgiftene til advokat dersom det oppstår en tvist innenfor visse sakstyper. Selskapenes vilkår er skåret over samme lest, men de har noe ulike regler om egenandel. Kjernen er uansett av ca. 70-80% av advokatutgiftene blir dekket av selskapet, slik at du i stor grad er sikret gratis advokat ved en tvist. Tvist vil i utgangspunktet si at det er snakk om et krav som er bestridt. Rettshjelpsdekningen har et tak på 80-100 000 kroner, avhengig av forsikringsselskap.

Ved hva slags tvister…

Det er også rettshjelpsdekning i andre forsikringer enn innbo: