Advokat på Rjukan: Rjukan er administrasjonssenter i Tinn kommune, og var tidligere et vesentlig industrisenter i Telemark fylke. Det ble etablert av Norsk Hydro på begynnelsen av 1900-tallet på grunn av den gode tilgangen på elektrisk kraft.

Like før 2. verdenskrig ble det etablert en tungtvannsfabrikk på Rjukan. Rjukan er en by og sentrum i Tinn kommune i Telemark, ca. 3500 innb. Ligger i Vestfjorddalen nedenfor Rjukanfossen, med 104 m fallhøyde, utbygd 1907—16, da industristedet vokste opp omkring Rjukan Salpeterfabriker (Norsk Hydro).

Fri rettshjelp i Rjukan

Det er få advokatfirma som holder til i Rjukan. Den gode nyheten er at Advokat Øivind Rogne Olsen arbeider innenfor en rekke rettsområder, og at det fremgår av hans webside at han påtar seg saker innenfor fri rettshjelp. Videre ser det ut til at han særlig arbeider innenfor fast eiendom og bolig, hvor det kan være aktuelt at forsikringen dekker mesteparten av advokatsalæret ved en eventuell tvist.

Les mer om erstatning ved personskade på personskadeportalen.no.

Les mer om erstatning og voldsoffererstatning etter voldtekt på Advokat-teigstad.no.