Gratis advokathjelp i Sandefjord: Sandefjord er en kommune i Vestfold og er kjent for sjøfart og kjemisk industri. Historie fra vikinger til hvalfangst og skipsbygging ble gjenspeilet i det lokale næringslivet med blandt annet Jahres olje- og fettindustri, Framnæs mekaniske Værksted og Jotun malingfabrikk. Jotun er i dag den største bedriften i Sandefjord.

Gokstadskipet ble funnet nær byen i 1880, og er nå i Vikingskipsmuseet på Bygdøy i Oslo.

Fri rettshjelp i Sandefjord

Det er mange advokatfirma i Sandefjord, og flere av disse ser ut til å påta seg fri rettshjelp-oppdrag eller oppdrag som faller innunder de andre rettshjelpsordningene slik at advokatbistanden blir gratis eller delvis gratis.

Advokatfirmaet Høivang ligger i Sandefjord, og det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag bl.a. innen følgende saksområder:

 

 • Arv og Skifte
 • Allmennpraksis
 • Arbeidsrett, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, sluttpakke
 • Avtalerett
 • Barn, foreldreansvar, fast bosted og samvær
 • Barnevern, akuttvedtak, omsorgsovertagelse
 • Bistandsadvokat
 • Bolig, husleieforhold
 • Eiendom, fast eiendom, hevd, mangler, nabotvister
 • Ekteskap, ektepakt, avtaler, skifteoppgjør
 • Entreprise, tvist mellom byggherre og byggmester/entreprenør
 • Familierett
 • Prosedyre
 • Rådgivning
 • Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom
 • Strafferett

Flere av sakstypene ovenfor faller innunder kategoriene som kan gi rett på fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp. Videre kan advokatsalæret dekkes av rettshjelpsdekningen til innboforsikringen i noen tilfelle, mest praktisk er reklamasjon av båt og bil, eller tvister angående prisavslag eller heving etter kjøp av hytte eller bolig.

I saker om personskade, herunder erstatning etter yrkesskade og erstatning etter trafikkulykker, dekkes rimelig og nødvendig salær av ansvarlig forsikringsselskap.

I straffesaker vil fornærmede som har blitt utsatt for familievold og voldtekt ha krav på bistandsadvokat.

I saker vedrørende klage på bilkjøp vil rettshjelpsdekningen dekke mesteparten av advokatsalæret.

Les også om erstatning etter yrkessykdom.