Gratis advokathjelp i Ski: Ski er et tettsted hovedsakelig i Ski og delvis i Ås kommuner i Akershus. Tettstedet har totalt 12 876 innbyggere per 1. januar 2009, og består av byen Ski med tilliggende områder og det tettbebygde området Nordby med omegn i Ås.

Fri rettshjelp i Ski

Det er flere advokatbyråer i Ski, herunder noen som arbeider med fri rettshjelp og følgelig yter helt eller delvis gratis advokatbistand.

Advokatfellesskapet Wessel ligger i Ski sentrum og arbeider med flere rettsområder som kan gi fri rettshjelp, herunder trafikkskade og yrkesskadesaker, bistandsadvokatsaker og husleierett. De arbeider og med personskadeerstatning, herunder bistår de med pasientskadesaker.

Folloadvokatene ligger også i Ski, og arbeider med mange rettsområder, herunder i saker om barnefordeling og oppgjør etter samlivsbrudd, som og kan gi grunnlag for fri rettshjelp.

Du kan ringe de ovennevnte advokatfirmaene, eller du kan sende en uforpliktende melding ved å benytte skjemaet. Du vil da får svar på om du kan ha krav på kostnadsfri bistand.