Gratis advokatbistand: Stord er en kommune i Hordaland. Også navn på øya Stord, der kommunen Stord ligger på halvparten av øya i sør, og Fitjar kommune ligger i nord. Navnet Stord kommer av norrønt, den høgreiste.

Kommunen Stord omfatter et 144 km² stort areal på de bebodde øyene Stord, Huglo og Føyno. I tillegg kommer flere mindre øyer og holmer.

Stord har bystatus, og har om lag 16 500 innbyggere (2004). Kommunesenteret i kommunen heter Leirvik, på folkemunne kalt «Vikjo». Her bor det ca. 10 000 innbyggere. Sagvåg er nest største tettsted, med ca. 4 000 innbyggere.

Fri rettshjelp på Stord

Det er noen få advokatfirma på Stord, og et par av disse påtar seg tilsynelatende sakstyper som kan gi krav på fri rettshjelp dersom vilkårene ellers er til stede, slik som advokathjelp ved klage til NAV, eller for å sende erstatningskrav til politiet i straffesak, eller ved anmeldelse av seksuelle overgrep. Det vil i disse sakene være aktuelt med gratis eller delvis gratis advokathjelp.

Et av disse er Advokatfirmaet Responsa. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag som barnevernssaker, barnefordelingssaker og strafferett. De arbeider og innenfor en rekke andre saksfelt. Det fremgår ikke klart på deres nettside om de påtar seg saker innenfor fri rettshjelp, men med tanke på at de stort sett arbeider med private klienter har dette formodningen for seg. Dette kan du finne ut av ved å rette en henvendelse til advokatkontoret. Gå i så fall inn på deres nettside og benytt kontaktinfoen der.

Du kan også lese mer om retten til gratis eller delvis gratis advokatbistand i pasientskadesaker.