Gratis advokatbistand i Tønsberg: Tønsberg er en kommune i Vestfold. Den grenser i vest mot Stokke, i nord-vest og nord mot Re, i nord mot Borre, i øst mot Oslofjorden, og i sør mot Nøtterøy. Høyeste punkt er Undrumsåsen, 145 m.o.h.

Tønsberg by er kjent for Slottsfjellet, et rikt kulturliv, Statens Park, samt Sykehuset i Vestfold. Du kommer deg til Tønsberg via bil, båt eller tog. Tønsberg er regnet som Norges eldste by.

Fri rettshjelp i Tønsberg

Det er en rekke advokatbyråer som ligger i Tønsberg. Her ligger også Tønsberg tingrett. Mange av advokatfirmaene i Tønsberg påtar seg oppdrag helt eller delvis gratis gjennom ordningen med fri rettshjelp, eller gjennom andre rettshjelpsordninger slik som bistandsadvokatordningen, forsvareroppnevning, rettshjelpsdekning i ulike forsikringer etc.

Advokathuset Tønsberg arbeider særlig innenfor strafferett, barne- og familierett og barnevernsrett. Gå inn på deres nettside dersom du ønsker advokatbistand innenfor de aktuelle områdene. Det fremgår av deres nettside at de påtar seg oppdrag for fri rettshjelp, og følgelig kan tilby gratis eller delvis gratis advokatbistand.

I straffesaker vil ofte fornærmede ha krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning

Se retten til bistandsadvokat for den som er utsatt for familievold.

Se krav på bistandsadvokat for den som er utsatt for voldtekt.

Det samme gjelder foreldre, når barnevernet går til sak om omsorgsovertakelse.