Gratis advokat i Tvedestrand: Tvedestrand er en kommune i Aust-Agder mellom Arendal og Risør, grenser i nordvest til Vegårshei. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1960 ved sammenslåing av tidligere Dypvåg og Holt kommuner og ladestedet Tvedestrand.

Kommunen ligger omkring nedre del av Vegårsvassdraget (Storelva) og Oksefjorden, og omfatter videre kysten og øyene øst for fjorden. Småknauset og sterkt kupert med skogkledde åser, høyeste punkt 243 moh. (Ansmyrheia). Berggrunnen består overveiende av grunnfjell og hører til Bamblefeltet.

Fri rettshjelp i Tvedestrand

Så vidt vi kunne finne, var det kun ett advokatfirma med kontor i Tvedestrand. Dette er Advokat Apland, som særlig arbeider med eiendomsrett og naborettslige spørsmål. Dette er rettsområder hvor det ofte er aktuelt med delvis gratis advokatbistand ved at rettshjelpsdekning i innboforsikring dekker mesteparten av kostnadene i en evt. tvist. Det fremgår at advokatfirmaet også påtar seg oppdrag innenfor andre rettsområder, slik som økonomisk oppgjør etter samboerskap og skilsmisse, samt barnefordeling. Dette er sakstyper som faller innunder reglene om fri rettshjelp.

Det er ukjent for oss om advokaten påtar seg saker med fri rettshjelp, men da er det bare å rette en henvendelse til Advokat Apland.

Du kan og sende en henvendelse til oss ved å benytte skjemaet nedenfor, dersom din sak kvalifiserer til kostnadsfri advokatbistand.