Advokathjelp i Vardø: Vardø er en bykommune i Finnmark. Idag bor det ca. 2600 innbyggere i kommunen, derav drøyt 2000 i selve byen. Det neststørste tettstedet er Kiberg. Vardø er den østligste byen i Norge. Den er sammen med Hammerfest den eldste i Nord-Norge, grunnlagt i 1789.

Bosetningen i Vardø går helt tilbake til Håkon V Magnussons bygging av Vardøhus festning som skulle forsvare Norges østgrense. På fjellet Domen vest for det 1,7 km brede Bussesundet som skiller Vardøya fra fastlandet, var det på 1600-tallet en rekke hekseprosesser der særlig unge kvinner ble dømt til døden og henrettet. Forrige Venuspassasje ble observert fra Valen, eidet som binder Vestøya og Austøya sammen.

Fri rettshjelp i Vardø

Vi klarte ikke å finne relevante resultater på nettet ved vårt undersøkelse av advokatmarkedet i Vardø.

Dersom du har spørsmål vedrørende fri rettshjelp eller gratis advokatbistand så kan du ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet. En kan løse mange saker ved hjelp av brev, telefon og e-post.

Les også mer om bistandsadvokat og ordningen med besøksforbud.