Den som er anmelder voldtekt vil ha krav på gratis bistandsadvokat dekket av staten, både før anmeldelse til politiet, under etterforskningen, under straffesaken og for arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Denne rettshjelpen gjelder også ved voldtektsforsøk.

Voldtektsofre må i utgangspunktet kunne sies å være relativt godt ivaretatt hva gjelder rett til gratis advokatbistand. Det er flere aktuelle dekningsmuligheter, hvorav den viktigste er ordningen med bistandsadvokat.

Fri rettshjelp til å vurdere anmeldelse

Det følger av rettshjelpsloven at den som ønsker å diskutere en eventuell anmeldelse av voldtekt med en advokat får gratis bistand til dette selv om hun ender med å ikke anmelde voldtekten. Dersom hun derimot ender med å anmelde voldtekten, vil hun ha krav på all bistanden dekket gjennom ordningen med bistandsadvokat.

Voldtekter bør i alminnelighet anmeldes av flere grunner. Det kan være at denne krenkelsen vil bli henlagt, slik som mange slike saker dessverre ofte blir. Men for det tilfelle at gjerningspersonen blir anmeldt senere, vil det ha stor bevismessig verdi at også andre har anmeldt vedkommende, ikke minst dersom de som har anmeldt ham ikke kjenner hverandre fra før. Det er også et krav om at man anmelder dersom man ønsker erstatning for voldtekten, noe som er langt enklere å få enn å få gjerningspersonen dømt.

Gratis bistandsadvokat etter voldtekt

Alle som anmelder en voldtekt vil ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Bistanden gjelder alt relevant arbeid i forbindelse med saken. Bistandsadvokaten ordner med salær direkte til domstolene, og voldsofferet vil ikke merke noe til dette. Det er derfor ikke slik som i andre typer personskadesaker hvor klienten formelt sett er ansvarlig for salæret.

Bistandsadvokaten skal ivareta voldtektsofferets interesser i saken. Disse interessene er som regel at hun ønsker gjerningspersonen straffet, at hun skal ha erstatning, at hun skal ha informasjon og ellers få minst mulig belastning utover det hun allerede har lidt.

Det er fritt advokatvalg i Norge, slik at en selv velger en bistandsadvokat f.eks ved å søke på internett. Dersom du ønsker en bistandsadvokat og ikke klarer å velge, kan du skrive dette i en beskjed i skjemaet så vil du bli kontaktet av en erfaren advokat innen dette rettsområdet. Våre bistandsadvokater holder til i Oslo, men hjelper klienter over hele landet. Det er også enkelt å bytte bistandsadvokat til vårt kontor.

Bistand til å gå til erstatningssak mot voldtektsmannen

Alle har fri rettshjelp til å gå til erstatningssak mot gjerningspersonen. Det er imidlertid mange årsaker til at dette ofte ikke er den mest adekvate strategien for å få erstatning. En av årsakene er at det alltid vil være prosessrisiko i sivile saker. Ved en søknad om voldsoffererstatning er det imidlertid ikke noen prosessrisiko.

Det finnes imidlertid tilfeller der hvor dette kan være hensiktsmessig, for eksempel der hvor voldsofferordningen sin maksgrense vil bli nådd, eller der voldtektssaken blir henlagt og en virkelig ønsker å plassere erstatningsansvaret der hvor det hører hjemme. I slike tilfelle får skadelidte gratis advokat til å gå til rettssak, eller til å vurdere å gå til rettssak.

Ta gjerne kontakt med oss ved å bruke skjemaet dersom du ønsker å drøfte strategien i din sak.